மாண்ட் போர்ட்  மகத்துவப்  பொங்கல் விழா

0 Comments

*பெற்றோர் அனைவருக்கும் மாண்ட் போர்ட் பள்ளியின் வணக்கங்கள்*🙏🙏
நமது பள்ளியில் வருகின்ற *(12.01.2024)* வெள்ளிக்கிழமை அன்று  *மாண்ட் போர்ட்  மகத்துவப்  பொங்கல் விழா*   வெகு  சிறப்பாக கொண்டாட. உள்ளோம் . இப்பொங்கல் விழாவில்  பெற்றோர்கள் தங்களது பங்களிப்பை நல்கி  விழாவை சிறப்பிக்க வேண்டுகிறோம் 🙏🙏
 💥 *பொங்கல் வைத்தல் நிகழ்வு*
🔹இப்பொங்கல் வைத்தல் நிகழ்வுக்காக   வகுப்புகள்   சிறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது
 *🔹வகுப்பு  –  ப்ரீ கேஜி  முதல் யுகேஜி வரை* (Pre.kg. -Ukg)
*🔹வகுப்பு -1 முதல் 4  வரை* (I –  IV )
 *🔹வகுப்பு – 5 முதல் 8 வரை* (V – VIII)
*🔹வகுப்பு 9 முதல் 12 வரை* (IX -XII)
 ☀️தங்களது குழந்தைகள்  படிக்கும் வகுப்புகளுடன்  பெற்றோர்களும் சேர்ந்து  பொங்கல் வைக்கவேண்டும்  என பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
 *பெற்றோர்களுக்கான போட்டிகள்*
  *தாய்மார்களுக்கான போட்டி*
 💥 *கோலப்போட்டி (ரங்கோலி)*
🔹கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ள பெற்றோர்கள்  போட்டிக்குத் தேவையான பொருட்கள்  (வண்ணக்கோலப்பொடி  கோலப்பொடி  .) தாங்களாகவே எடுத்து வர வேண்டும்
🔹கோலப்போட்டிக்கான  வழங்கப்படும்  நேரம்  45 நிமிடங்கள் மட்டுமே.
🔹 ஒரு குழுவிற்கு  5 நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்
🔹 *உறியடித்தல்  போட்டி (தனிநபர் போட்டி)*
*💥ஆடவர்களுக்கான போட்டி*
🔹 *கயிறு இழுத்தல் போட்டி .*
(ஒரு குழுவிற்கு 10 நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர் )
🔹 *உறியடித்தல்  போட்டி* *( தனிநபர் போட்டி )*
🔹மேலே கூறப்பட்டப் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள்  தங்களது பெயர்களை தங்களது குழந்தைகளின் வகுப்பு ஆசிரியரிடம் வரும் புதன்கிழமைக்குள் ( *10.01.2024)* முன்பதிவு செய்யுமாறு  கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
நன்றி 🙏
இப்படிக்கு,
அருட்சகோதரர். சகாய்
முதல்வர்.