மாண்ட் போர்ட்  மகத்துவப்  பொங்கல் விழா

0 Comments

*பெற்றோர் அனைவருக்கும் மாண்ட் போர்ட் பள்ளியின் வணக்கங்கள்* நமது பள்ளியில் வருகின்ற *(12.01.2024)* […]

Periodic Test IV is scheduled to start on 11.12.2023 (Monday) and the exam timetable will be announced on 27.11.2023. Examination Portion is available in the School Application

0 Comments

Term 1 Examination Begins on 15.09.2023 – Click for Timetable and Portions

0 Comments

Exam Portion 11Exam Portion 9Exam Portion 6 to 8Exam Portion […]

Report Card Day- Parents Teachers Meet -01.07.2023

0 Comments

Dear Parents ,Greetings from Montfort School, DG Pudur. Thank you, […]

School will be reopened for Grade 6 to 12 on June 12th and for Pre-KG to Grade 5 on June 14th as per State Government Announcement

0 Comments

Summer Vacation

Grade XI Admission form is available in the School Office

0 Comments

Come in person to get the admissions forms. Timing : […]